DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ KAPALI ZARF USULÜ İLE DALINDAN ZEYTİN SATILACAKTIR

DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ KAPALI ZARF USULÜ İLE DALINDAN ZEYTİN SATILACAKTIR

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesine ait Paşaköy Çiftliğimizde bulunan zeytin bahçemizdeki ürün, dalından kapalı zarf usulü ile satılacaktır. Taban fiyatımız 130.000,00 (yüz otuz bin) TL olup zeytin bahçemiz mesai saatleri içerisinde görülebilir.  

İlgilenenler 17 Kasım 2023 saat 11.00’e kadar tekliflerini Paşaköy Çiftliğimizde bulunan teklif kutusuna atabilirler.

İhaleyi kazanan firma veya kişi (Alıcı) İdareye ödemeyi yaparak idare tarafından hazırlanacak sözleşmeyi imzalayacaktır.

Alıcı, sözleşme konusu ürünü, 31.01.2024 tarihine kadar hasat etmeyi ve ağaçlara gerekli itinayı göstermekle sorumlu olacaktır.

İdare, en yüksek veya herhangi bir teklifi kabul edip etmemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Hasat, usulüne uygun olarak yapılacak ve ağaçlara normalin dışında zarar yapıldığı takdirde, alıcı İdareyi tazmin etmekle mükellef olacaktır.

Alıcının doğal afetlerden dolayı uğrayabileceği zarardan idare sorumlu olmayacaktır.

Alıcı, satış konusu ürünleri kendisi hasat ettikten sonra, dilediği şahsa ve/veya firmaya dilediği şekilde satabilecektir.

Print
Posted: Kas 9, 2023,
Categories: Haberler,
Comments: 0,
Tags: