ZAHİRE ÖDEMELERİ

ZAHİRE ÖDEMELERİ

TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU’NUN 13/06/2022 – 17/06/2022 DÖNEMİNDE ALIMINI YAPTIĞI
2022 ÜRÜNÜ ZAHİRENİN ÜRETİCİ ÖDEMELERİ 29 TEMMUZ 2022 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİYOR

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu’nun 13/06/2022 – 17/06/2022 döneminde alımını yaptığı toplam 2,396.76 Ton 2022 ürünü yerli yemlik ve tohumluk materyali arpa ile buğdayın ürün bedeli olan 13,428,321.50 TL 29/07/2022 Cuma günü itibarı ile hak sahibi zahire üreticilerimizin Creditwest Bank Ltd. nezdindeki hesaplarına yatırılacaktır.

Toprak Ürünleri Kurumu 20 Haziran 2022 tarihinden itibaren alımını yapmakta olduğu zahirenin ürün bedelini hak sahibi zahire üreticilerine ödenmeye devam edecek olup, ödeme dönem ve tarihleri duyurulacaktır.
Değerli zahire üreticilerine saygı ile duyurulur.

TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Print
Posted: Tem 26, 2022,
Categories: Haberler,
Comments: 0,
Tags: