BASIN BİLDİRİSİ

BASIN BİLDİRİSİ

Kıbrıs Meyve Sebze “CYPFRUVEX” İşletmecilik Ltd. Genel Müdürü Cemal Redif, narenciyede dış satım sorununun aşılması için Anavatan Türkiye pazarına giriş imkanlarının iyileştirilmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin desteğini beklediklerini belirtti.

Redif, her alanda ve her koşulda Kıbrıs Türkü’nün yanında olan Türkiye’nin, Kıbrıs Türkü’nün önemli bir gelir kaynağı olan narenciye sektörünün sorunlarının aşılması için katkı sağlayacağına emin olduklarını vurguladı.

Cemal Redif, narenciye sektörünün dünden bugüne gelişi ve şu andaki ihracat potansiyeli ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Narenciye, halkımızın ekonomik yaşamına büyük ölçüde 1974 mutlu Barış Harekatı sonrasında girmiş, dış satımımızda önemli bir yere sahip olmuştur. Bu olgu 90’lı yılların ortalarına kadar devam etmiş ancak daha sonra birtakım nedenlerle (ABAD kararları vs.gibi) sektörde düşüşler meydana gelmiştir. 1974 yılında bir kamu kurumu olarak faaliyete geçen şirketimiz ‘CYPFRUVEX’ İşletmecilik Ltd. ülkemiz narenciye sektörüne büyük hizmetler vermiş ancak zaman içerisinde özel kesimin sektörde ağırlığını artırmış olmasıyla birlikte gerilemeler yaşamıştır. Buna rağmen Cypfruvex’in, üretimin idamesi ve üreticinin alın terinin değerlendirilmesindeki düzenleyici ve emniyet sübapı fonksiyonu halen devam etmektedir.

Narenciye alanında dünyada yaşanan en büyük sorun, dış satımdaki yoğun rekabettir.

Avrupa piyasalarında karşılaştığımız sıkıntılara son yıllarda Mısır’ın yeni plantasyonlarla büyük miktarlara ulaşan narenciye üretim ve ihracat kapasitesine (4,5 milyon ton üretim ve 1,5 milyon ton ihracat)sahip olmasının yanı sıra, ülkemize göre çok daha düşük olan ihracat maliyetleri ile fiyat kırarak dünya piyasasında oldukça etkili olması eklenmiştir.

Rusya, Ukrayna ve Arap ülkelerine yönelik dış satımlarımız, Mısır’ın bu piyasalara yığılması ile olumsuz yönde etkilenmiştir ve bu etkinin her geçen yıl artarak devam etmesi öngörülmektedir.

Ayrıca, Ortadoğu ülkelerinde hüküm sürmekte olan istikrarsız durum, ülkemiz narenciyesinin özellikle Irak, İran gibi büyük alıcı ülkelere narenciye ihracatını olumsuz etkilemektedir.

Bu koşullar altında, narenciyemizin dış satımı için yegane açık kapı olarak 80 milyonluk Anavatanımız Türkiye görülmektedir.

Binlerce üreticinin bizden beklediği dış satımı ancak ve ancak, Anavatan Türkiye pazarına ürünlerimizin giriş şartlarının iyileştirilmesi ve KKTC hükümetinin desteği ile yerine getirebiliriz.

İçerisinde bulunduğumuz 2019-2020 Narenciye sezonundaki  rekolte öngörümüz şöyledir:

1)Mandora Ürünü:

-Takribi 40-45 bin ton

-İhracat periyodu: Ocak ayı sonu-Mart ayı ortası

 

2)Valensiya Portakal

-Takribi 55-60 ​bin ton

-İhracat periyodu: Mart ayı başı-Mayıs ayı sonu

                              

Bu miktarların pazarlanması, Anavatan Türkiye için çok küçük ancak bizim için çok büyüktür. Türkiye’de yıllık  4.5-5.0 milyon ton kadar narenciye üretilmekte ve bunun 1.5 milyon tonu ihraç edilirken, 3 milyon tonu da iç piyasada tüketilmektedir. Ancak, büyük tüketim ve turizm potansiyeli nedeniyle ülkemizden yaz sezonu için geçici valensiya portakal ve daha çok Rusya piyasası için Mandora türü narenciye alımı yapılmaktadır.

İçinde bulunduğumuz 2019-2020 Narenciye sezonuyla ilgili olarak ihracat bağlantısı faaliyetlerine başlanılması konusunda ;

1.Şirketimiz, geçmiş yıllarda Türkiye ve diğer 3.ülkelerde işbirliği yapmış olduğu firmalarla 2019-2020 sezonu için temas ve görüşmelere halen devam etmektedir. Ancak satış bağlantılarının somutlaştırılabilmesi için;

a. İlgili narenciye ürünlerinin, uluslararası ve Türkiye piyasa koşulları içerisindeki arz-talep dengesine göre satış fiyatlarının öngörülebilir bir duruma gelmesi gerekmektedir. Büyük fiyat dalgalanmalarının olduğu bu piyasada hiçbir alıcı ve satıcının 3-4 ay sonra satılacak bir ürüne fiyat verebilmesi mümkün değildir.

b. Ürün dahil diğer (kesim-nakliye-ambalaj-ihracat)maliyet unsurlarının belirlenmesi gerekmektedir. Ancak, satış fiyatı belli olmadan, gerçekçi ürün fiyatı tespiti yapılamaz. Ayrıca, çoğu maliyet girdilerinin oluşmasında döviz kurunun seyrinin de çok önemi olduğu açıktır.

c. Maliyetlerin belirlenmesinde alınacak ihracat teşvik primi desteğinin  önemi büyük olduğundan, ilgili devlet yetkililerinin söz konusu prim miktarını gecikmeden belirlemesine ihtiyaç duyulmaktadır.       

Tüm bu veriler ışığında her zaman olduğu gibi yine üreticilerimizin sürdürülebilir bir üretim yapabilmeleri adına şirketimiz en kısa zamanda Mandora(King) ve Valensiya portakalı için Pazar-maliyet çalışmalarını tamamlayıp kamuoyunu bilgilendirecektir.

Hala hazırda Beyaz Greyfrut ürününün yarısına yakınını satın almış bulunmakla beraber; ürününü Cypfruvex ltd . vermek isteyen greyfrut  üreticilerimize bilgi olarak satın alma işlemimizi devam ettirmekte olduğumuzu belirtiriz.                                                                                  

2.Türkiye piyasasına gerçekleştirilecek ihracat miktarlarının artırılabilmesinin yollarının tespiti konusunda Cypfruvex Ltd. yanı sıra özel kesim ihracatçıları, narenciye üreticileri temsilcileri ve ilgili devlet kurum yetkilileri gibi sektör paydaşlarının Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle gecikmeden çalışmalar başlatması gerekmektedir.

Durumu halkımızın, üreticilerimizin bilgisine getirir, ilgili herkesin desteğini beklediğimizi kamuoyumuz önünde arz ederim.”

Cemal Redif

Genel Müdür

K.M.S.”CYPFRUVEX”

Print
Posted: Eki 18, 2019,
Categories: Haberler,
Comments: 0,
Tags: