KIRSAL KALKINMA»2022 Yeni Hibe Programı

Hibe Sonuçları Açıklandı

 

2022 YILI TARIM VE KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI SONUÇLARI AÇIKLANDI.

 

5.000.000 TL KAYNAK İLE 15 PROJE DESTEKLENECEK.

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi finansmanı, Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ve Başbakanlık Yatırım Geliştirme Ajansı-YAGA koordinasyonunda yürütülmekte olan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı “2022 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı”değerlendirme sonuçları açıklandı.

Toplamda 15 projenin yer aldığı asil liste için toplam 5 milyonTL’lik kaynak tahsis edilmiştir.

2022 hibe programı 2 aşamalı gerçekleştirilmiş olup, 2. aşamada ön başvuruyu geçen toplamda 76 projenin başvurusu alınmış ve başvurulardan 15 proje asil listeye girerek destek almaya hak kazanmıştır.

2022 Mali Destek programları kapsamında hibe almaya hak kazananların ASİL ve YEDEK Listesine https://tchibe.kei.gov.tr/ web adresinden erişim sağlanabilmektedir.

2022 YILI TARIM VE KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLAN EDİLDİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2022 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’nı 09 Kasım Çarşamba günü ilan etti.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı programı olup, T.C. Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi finansmanı, Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ve Başbakanlık Yatırım Geliştirme Ajansı-YAGA koordinasyonunda yürütülmektedir.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Programı’nın amacı, tarımda sürdürülebilirlik ve kırsal alanlarda ekonomik kalkınmasının sağlanmasıdır. Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında desteklenecek projeler için toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL dir.

2022 yılı için azami destek tutarı 400 bin TL

Bu program kapsamında belirlenen öncelik alanları şunlardır:

Öncelik 1: Modern üretim tekniklerinin desteklenmesi ile tarımda pazar odaklı üretime geçiş,

Öncelik 2: Tarımsal kümelenme birlikteliklerinin desteklenmesi

Azami destek tutarı, bu yıl 400 bin TL olurken, küçükbaş hayvancılık, seracılık ve iyi tarım uygulamaları kapsamında üretim yapan işletmelere yönelik projeler ayrıcalıklı olarak değerlendirilecektir.

2022 yılı için destek oranı yüzde 65

Asgari 65 bin TL, azami 400 bin TL tutarında hibe verilecektir. Destek oranı, projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 65’idir.

Başvuru tarihleri

Başvurular, İki aşamalı yapılacaktır. Ön başvuru  09 Kasım-02 Aralık 2022 tarihleri arasında elektronik olarak geçekleşecektir. Ön başvuru da başarılı olan proje sahipleri 26 Aralık 2022 tarihinde anons edilecek ve ikinci aşama başvuru kabul 27 Aralık 2022-13 Şubat 2023 saat 23:59’a kadar yapılacaktır. Ayrıca ikinci elektronik başvuruyu tamamlayan proje sahipleri sistem tarafından verilecek başvuru numarası ve randevu günü ve saatinde tüm evrakların ıslak imzalı orijinal nüshası YAGA adresine elden tutanak karşılığı teslim edilecektir. Başvuru aralığından önce veya sonra yapılan başvurular, hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Detayları

Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı  http://www.tarim.gov.ct.tr ve http://yaga.gov.ct.tr internet sitesinden temin edilebilir. 09 Kasım 2022 ve sonrası http://tchibe.kei.gov.tr adresine ön başvurular gerçekleştirilebilecektir.