KIRSAL KALKINMA»2021 Yeni Hibe Programı

Başvuru Forumları

BAŞVURULAR ELEKTRONİK OLARAK ALINACAK OLUP AŞAĞIDAKİ FORM/EVRAKLARIN 25 EKİM 2021 TARİHİ İTİBARIYLE BELİRTİLEN LİNK ÜZERİNDEN SİSTEME YÜKLEMESİ YAPILABİLECEKTİR.

--->> http://tchibe.kei.gov.tr/

 

KKTC-21-TDKB-01 Başvuru Rehberi

02 KKTC-21-TDKB-01 EK A Basvuru Formu

04 KKTC-21-TDKB-01 EK B Butce

05 KKTC-21-TDKB-01 EK C Mantiksal Cerceve

06 KKTC-21-TDKB-01 EK D Ozgecmis

07 KKTC-21-TDKB-01 EK E Proje Performans Gostergeleri

Sıkça Sorulan Sorular

KKTC TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI

2021 YILI TARIM VE KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, tarım piyasalarının etkinliğinin artırılması ve kırsal alanlarda sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması amacıyla "Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı" 5 Ekim 2021 tarihinde proje teklif çağrısı ilanına çıkmış bulunmaktadır.

Bu program kapsamında belirlenen öncelik alanı şunlardır:

      Öncelik 1: Tarımsal işletmelerde modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması,

Öncelik 2: Tarımsal ürünlerin katma değerinin  artırılması,

            Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 3.000.000 TL dir.

Başvurular, 25 Ekim 2021 ve 2 Kasım 2021 tarihleri arasında elektronik olarak 25 Ekim 2021 saat 00:00’dan 2 Kasım 2021 saat 23:59’a kadar yapılacaktır. Ayrıca elektronik başvuru tamamlandığında sistem tarafından verilecek başvuru numarası ve randevu günü ve saatinde tüm evrakların ıslak imzalı orijinal nüshası YAGA adresine elden tutanak karşılığı teslim edilecektir. Başvuru aralığından önce veya sonra yapılan başvurular, hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı https://tarim.gov.ct.tr, ve https://yaga.gov.ct.tr/   internet sitelerinden temin edilebilir. 25 Ekim 2021 ve sonrası http://tchibe.kei.gov.tr adresine başvurular gerçekleştirilecektir.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı programı olup, T.C. Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi finansmanı, Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ve Başbakanlık Yatırım Geliştirme Ajansı-YAGA koordinasyonunda yürütülmektedir.

Genel katılıma açık bilgilendirme toplantılarının tarih ve yerleri aşağıdadır:

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI (Toplantıya katılımlarda “ADAPAS” ve “güncel test sonucu” şartı aranacaktır.

EGİTİM TOPLANTILARI

19-20 Ekim 2021 Yer: KKTC Kalkınma Bankası Konferans Salonu

Saat: 09:00-17:00