KIRSAL KALKINMA»2021 Yeni Hibe Programı

2021 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI SONUÇLARI AÇIKLANDI.
9.000.000 TL KAYNAK İLE 38 PROJE DESTEKLENECEK. 

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi finansmanı, Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ve Başbakanlık Yatırım Geliştirme Ajansı-YAGA koordinasyonunda yürütülmekte olan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2021 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı, Turizm ve Çevre Bakanlığı 2021 Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı değerlendirme sonuçları açıklandı.
Toplamda 38 projenin yer aldığı asil liste için toplam 9 milyon TL’lik kaynak tahsis edilmiştir. 
Hibe programına toplamda 186 başvurusu alınmış, başvurulardan 38 proje asil listeye girerek destek almaya hak kazanmıştır. 
2021 Mali Destek programları  sonuçlarına    http://tchibe.kei.gov.tr/  sayfası
ndan ulaşabilirsiniz

KKTC TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI

2021 YILI TARIM VE KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, tarım piyasalarının etkinliğinin artırılması ve kırsal alanlarda sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması amacıyla "Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı" 5 Ekim 2021 tarihinde proje teklif çağrısı ilanına çıkmış bulunmaktadır.

Bu program kapsamında belirlenen öncelik alanı şunlardır:

      Öncelik 1: Tarımsal işletmelerde modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması,

Öncelik 2: Tarımsal ürünlerin katma değerinin  artırılması,

            Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 3.000.000 TL dir.

Başvurular, 25 Ekim 2021 ve 2 Kasım 2021 tarihleri arasında elektronik olarak 25 Ekim 2021 saat 00:00’dan 2 Kasım 2021 saat 23:59’a kadar yapılacaktır. Ayrıca elektronik başvuru tamamlandığında sistem tarafından verilecek başvuru numarası ve randevu günü ve saatinde tüm evrakların ıslak imzalı orijinal nüshası YAGA adresine elden tutanak karşılığı teslim edilecektir. Başvuru aralığından önce veya sonra yapılan başvurular, hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı https://tarim.gov.ct.tr, ve https://yaga.gov.ct.tr/   internet sitelerinden temin edilebilir. 25 Ekim 2021 ve sonrası http://tchibe.kei.gov.tr adresine başvurular gerçekleştirilecektir.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı programı olup, T.C. Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi finansmanı, Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ve Başbakanlık Yatırım Geliştirme Ajansı-YAGA koordinasyonunda yürütülmektedir.

Genel katılıma açık bilgilendirme toplantılarının tarih ve yerleri aşağıdadır:

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI (Toplantıya katılımlarda “ADAPAS” ve “güncel test sonucu” şartı aranacaktır.

EGİTİM TOPLANTILARI

19-20 Ekim 2021 Yer: KKTC Kalkınma Bankası Konferans Salonu

Saat: 09:00-17:00