Ulusal Organik Logo Kullanım Kuralları

Ulusal Organik Ürün Logosunu kullanmak isteyen organik tarım üreticileri; 20/2018 tarihli ‘’Organik Tarım’’ Yasası Üçüncü Kısım ‘’Organik Üretim ile İlgili Terimler ve İşaretler, Organik Ürün Logosu ve Etiketleme’’ başlığı altında yer alan ve aşağıda Madde 21 de belirtilen kuralları yerine getirmekle yükümlüdürler.

Organik Ürün Logoları Kullanım Koşulları

21.

(1)

Ulusal organik ürün logosunun mülkiyetinin tek sahibi Bakanlık olup, kullanımına sadece Bakanlık izin verebilir.

Kullanma

Koşulları

 

(2)

Bu Yasa kurallarına göre üretilmiş organik ürünlerin ve girdilerin etiketinde, sunumunda ve tanıtımında ulusal organik logo dışında, diğer organik ürün logolarının kullanımı, Bakanlığın iznine tabidir.

 

 

 

(3)

Yerel organik ürün ve girdilerin iç pazara sunumunda, Bakanlık tarafından belirlenen ulusal organik ürün logosunun kullanılması zorunludur.

 

 

(4)

Ulusal organik ürün logosu sadece bu Yasa kurallarına göre üretilmiş organik ürünlerin ve girdilerin etiketinde, sunumunda ve tanıtımında kullanılabilir.

 

 

(5)

Ulusal organik ürün logosu;

 

 

 

(A)

Bakanlık ve Kontrol Kuruluşundan önceden yazılı izin almaksızın, organik ürünlerde veya gıdalarda kullanılamaz.

 

 

 

(B)

Bu Yasada öngörülen kurallara uygun olarak üretilmemiş, kontrol edilmemiş ve sertifikalandırılmamış ürünlerde kullanılamaz.

 

 

 

(C)

Dönüşüm süreci ürünlerinde ve ülke sınırları içerisinde yeniden paketlenenler dâhil ithal edilen ürünlerde kullanılamaz.

 

 

 

(Ç)

Organik tarım logosu, organik kurallara göre üretilmeyen sertifikalı ürünlerde kullanılamaz.

 

 

 

(D)

İzlenebilirliği kısmen veya tamamen mümkün olmayan organik ürünlerde kullanılamaz.

 

 

(6)

Bakanlık, organik ürünlerle ilgili olarak, farkındalığı artırma, ve tanıtım kampanyaları yapılırken, yanlış anlama ve karışıklığı önlemek amacıyla, ayrıca ulusal ürün logosunun özellikleri hakkında tüketicinin yazılı, görsel ve iletişim yoluyla bilgilendirilmesi için gerekli tedbirleri alır.