BİLGİLENDİRME»Mevzuat»YASALAR

Yasalar

 

BAKANLIĞA BAĞLI DAİRE VE KURUMLARIN YASAL MEVZUATLARI

SIRA

YASAL MEVZUAT İSMİ

YASA NUMARASI

1

Tarım Dairesi

(48/1988)

2

Hayvancılık Dairesi

(40/1990)

3

Veteriner Dairesi

(7/1992)

4

Tarımsal Araştırma Dairesi

(62/1988)

5

Devlet Üretme Çiftlikleri

(11/1990)

6

Genel Tarım Sigortası

(40/1982)

7

Toprak Ürünleri Kurumu

(32/1992)

8

Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu

(01/1977)

9

Orman Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası                                     

(59/1989)                               

10 Jeoloji ve Maden Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları)Yasası 60/1989
11 Su İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev Ve Çalışma Esasları) Yasası 39/1988
12 Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasası 57/1977

 

 

BİTKİSEL ÜRETİM İLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT

SIRA

YASAL MEVZUAT İSMİ

YASAL MEVZUAT NUMARASI

1

Adaçayı Yaprakları ( Koruma ) Yasası

(fasıl87)

  Arazi Yangınları İle Mücadele Yasası 06/1979
 

Bağcılık ve Bağlar (Tetkik ve Kayıt) Kanunu

(20/2015 sayılı Bitki Sağlığı Yasası yürürlüğe girdikten sonra yürürlükten kaldırılmıştır)

(82/1963)

2

Bataklık Alanlarının Tarıma Elverişli Bir Duruma Getirilmesi ve Kamulaştırma

(Fasıl258)

 

Bitki Hastalıklarının Önlenmesi

(20/2015 sayılı Bitki Sağlığı Yasası yürürlüğe girdikten sonra yürürlükten kaldırılmıştır)

(Fasıl 49)

3

Bitki Sağlığı Yasası


(20/2015)

4

Coğrafik İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Korunması Yasası

(100/2007)

 

Filoksera Önleme

(20/2015 sayılı Bitki Sağlığı Yasası yürürlüğe girdikten sonra yürürlükten kaldırılmıştır)

(Fasıl 77)

5

Genel Gıda ve Yem Yasası

(56/2014)

6

Harup Dara Yasası

(Fasıl 37)

7

Kanalizasyon Sularının Tarımda Kullanılmasını Yasaklayan Yasa

(02/1987)

8

Kıbrıs Şaraplarının İsimlerinin Korunmasını Öngören Yasa

(Fasıl127)

9

Kıbrıs Ziraat Bankası Ltd. (Özel İmtiyazlar) Yasası

(Fasıl 122)

10

Kimyevi Gübreler Yasası

(Fasıl 26)

11

Meyve Ağaçlarının Korunması

(Fasıl 63)

12

Narenciyeciliğe Yardım Yasası

(Fasıl 131)

13 Organik Tarım Yasası 20/2018
  Orman Yasası 19/2003

 

Pamuk Yasası

(43/2018 sayılı Tohum ve Üretim Materyalleri Yasası  yürürlüğe girdikten sonra, yürürlükten kaldırılmıştır)

(Fasıl 46)

 

Sebze ve Çiçek Tohumu Yetiştitilmesini Düzenleyen Yasa 

(43/2018 sayılı Tohum ve Üretim Materyalleri Yasası  yürürlüğe girdikten sonra, yürürlükten kaldırılmıştır)

(Fasıl 102)

 

Sirividi Yasası

(20/2015 sayılı Bitki Sağlığı Yasası yürürlüğe girdikten sonra yürürlükten kaldırılmıştır)

(Fasıl 93)

13

Sulama Örgütleri ve Tarımsal Amaçlı Su Kullanım Yasası

(34/2002)

14

Tarım Ürünlerine Hile Katma Yasası

(Fasıl 24)

15

Tarımsal İlaçların Denetlenmesi Yasası

(64/1987)

16

Tarım Ürünleri İhracat Yasası

(Fasıl 28)

17 Tohum ve Üretim Materyalleri Yasası 43/2018

 

Tohumlar Yasası 

(43/2018 sayılı Tohum ve Üretim Materyalleri Yasası  yürürlüğe girdikten sonra, yürürlükten kaldırılmıştır)

(Fasıl 90)

18

Toprak Koruma Yasası

(Fasıl 94)

19 Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasası (1/2020)
20 Veteriner Tıbbi Ürünler Yasası (21/2019)
21 Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası (38/2023)

21

Zeytin Yağı Yasası

(23/1963) (Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası ile Yürürlükten Kaldırıldı)

22

Zeytin ve Başka Ürünleri (Koruma) Yasası

(Fasıl 76)

 


HAYVANSAL ÜRETİM İLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT

SIRA

YASAL MEVZUAT İSMİ

YASAL MEVZUAT NUMARASI

1

At Üretim Yasası

(Fasıl 69)

2

Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası

(18/2009)

3

Balıkçılık Gemileri (Tescil, Satış, Devir ve İpotek) Yasası

(34/1975)

4

Çekirgeleri Yoketme Yasası

(20/2015 sayılı Bitki Sağlığı Yasası yürürlüğe girdikten sonra yürürlükten kaldırılmıştır)

(Fasıl 72)

5

Hayvan Refahı Yasası

(8/2013)

6

Hayvan Sağlığı Yasası

(41/2012)

7

Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasası

(7/2008)

9

İpekböceği Endüstrisi Koruma Yasası

(Fasıl 145)

10

İstiridye Yetiştirme Yerleri Yasası

(Fasıl 143)

11

Keçiler Yasası

(Fasıl 66)

12

Koyun ve Keçiler (Çobanların Ruhsatlandırılması ve Kontrolü) Yasası

(Fasıl 91)

13

Koyun, Keçi Ve Domuzların Sayımı Yasası

(Fasıl 92)

14

Köpekler Yasası

(Fasıl 52)

15

Su Ürünleri Yasası

(27/2000)

16

Balıkçı Gemileri (Tescil, Satış, Devir ve İpotek Yasası)

(34/1975)

17

Tatlısu Balıklarını Koruma Yasası

 

18

Yem Yasası

(8/1963)

 

ORMANCILIKLA İLGİLİ YASAL MEVZUATLAR

SIRA

YASAL MEVZUAT İSMİ

YASAL MEVZUAT NUMARASI

  Orman Yasası 19/2003
  Orman Arazileri (İcarlama ve Yönetim Yasası) 53/1993

 

Arazi Yangınları İle Mücadele Yasası 06/1979
  Orman Kundakçılığa Karşı Koruma Yasası Fasıl 61

 


TARIMSAL KONULARLA İLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT

SIRA

YASAL MEVZUAT İSMİ

YASAL MEVZUAT NUMARASI

1

Tarımsal İşletme ve Üreticilerin Kaydı ve Üretimin Desteklenmesi Yasası

71/2002

2 Fiyat İstikrar Fonu Yasası 26/1978
3 Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasası 12/1983
4 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası 21/1977
     

RMANCILIK KONULARI İLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT

 

Meclis Alt Komitesindeki Taslak Yasal Mevzuatlar

 
 

SIRA

MECLİS ALT KOMİTESİNDEKİ TASLAK YASAL MEVZUATLAR

İNDİR

1 Hayvan Islahı Yasa Tasarısı İndir

Not: Yasal Mevzuat altındaki güncellemeler Niyazi Nizam tarafından yapılmaktadır.

Tel: 0392-2283735 - Dahili 137