BİLGİLENDİRME»Mevzuat»TÜZÜKLER

Tüzükler

Tüzükler

TÜZÜKLERİN LİSTESİ

SIRA

YASA İSMİ

TÜZÜK İSMİ

 

  Bakanlılkların Kuruluş İlkeleri Yasası Bakanlıklara Bağlı Kadrolar Tüzüğü Madde 7 (3) Altında Tüzük
  Organik Tarım Yasası Organik Üretimde, Organik Tarım Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Tüzük  Madde 40 (1) Altında Tüzük
  " Organik Ürünlerin Etiketlenmesi Tüzüğü Madde 40 (2) Altında Tüzük
  " Ulusal Organik Logosu Tüzüğü Madde 40 (3) Altında Tüzük
  Genel Tarım Sigortası Yasası Genel Tarım Sigortası Fonu "Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü" Madde 4 ve 15 Altında Tüzük
  " Genel Tarım Sigortası Fonu "Hayvancılık Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü" Madde 4 ve 15 Altında Tüzük
  " Genel Tarım Sigortası Fonu "Mali İşler Tüzüğü" Madde 13 Altında Tüzük 
  " Genel Tarım Sigortası "Personel Tüzüğü" Madde 8 Altında Tüzük
  Genel Gıda ve Yem Yasası Gıda ve Yem Hızlı Uyarı Sistemi Tüzüğü Madde 22 (2) ve Madde 28 (2) Altında Tüzük

 

Mali İşler Tüzüğü Genel Tarım Sigortası "Satın Alma ve Satış Yapma Yönetmelik"  Mali İşler Tüzüğü Madde 28 Yönetmelik
  Tarımsal İlaçlar Yasası Tarım İlaçlarının Kullanımının Denetim Altına Alınması ve İzlenmesi Tüzüğü Madde 39 L Fıkrası Altında Yapılan Tüzük
  Bitki Sağlığı Yasası Kırmızı Palmiye Böceği Emirnamesi Madde 29 Altında Yapılan Emirname
  Bitki Sağlığı Yasası Ülkeye Girişi Yasaklanan Bitkiler, Bitkisel Ürünler ve Diğer Maddeler Emirnamesi Madde 29 Altında Yapılan Emirname
  Balıkçı Gemileri (Tescil, Satış, Devir ve İpotek) Yasası "Balıkçı Gemileri Tüzüğü"  Madde 19 Altında Tüzük
  Hayvan Sağlığı Yasası "Evcil Hayvanların Evcil Maksatlı Olmayan Hareketlerine İlişkin Tüzük"  Madde 23 (2) Altında Tüzük
  " Sığır Tüberkülozu Tüzüğü Madde 13 Altında Tüzük
  " Hayvan Hastalıklarının Bildirimi Tüzüğü Madde 13 (4) Altında Tüzük
  Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasası  Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanlarda Brusellozun Kontrol ve Eradikasyon Önlemlerine İlişkin Tüzük  Madde 13 (2)(A) Altında Tüzük
  " Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı Tüzüğü MAdde 5(1) Altında Tüzük
  " Köpek Kayıt Tüzüğü Madde 5(1) Altında Tüzük
  " Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Tüzüğü Madde 5 Altında Tüzük
  Su Ürünleri Yasası Amatör (Sportif) Su Ürünleri Avcılığı Tüzüğü  Madde 6(2) (4) Altında Tüzük
  " Balıkçı Barınaklarının İşletilmesi ve İdari Esaslar Tüzüğü Madde 17(2) Altında Tüzük
  " Belirli Su Ürünleri Pazarlama Standartları Tüzüğü Madde 36(7) Altında Yapılan Tüzük
  " Çevirme Ağları ile İlgili Avcılığı İzinlendirme Tüzüğü Yürürlükten Kaldırıldı
  " Su Ürünleri Avcılık Bilgi Kayıtlarına İlişkin Kurallar Tüzüğü Madde 23 Altında Tüzük
  " Su Ürünleri Perakekende Satış Yerleri Tüzüğü Madde 36 (7) Altında Tüzük
  " Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tüzüğü Madde 9(7), 12(2), 13(2) Altında Tüzük
  " Su Ürünleri Avcılığında Tuzakların Yasaklanması ve Belirli Avcılık Yasaklarına ilişkin Kurallar Tüzüğü Madde 6(4), 36(2), (3)   Altında Tüzük
    Balık Çiftliklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Yönetmeliği  
  Yem Yasası Yemlerin Satışı, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Tüzüğü Madde 6(4), 7(2), 22 (1),(2),(3) ve (7) Altında Tüzük
  " Yemlerin Kontrolü için Numune Alma ve Analiz Metotlarına İlişkin Kurallar Tüzüğü  Madde 22 (5) Altında Tüzük
  " Yem İmalatı ve Buna İlişkin Sağlık ve Teknik Koşullar Tüzüğü Madde 8 (2) ve 22 (4) Altında Tüzük
  Tarımsal İşletme ve Üreticilerin Kaydı ve Üretimin Desteklenmesi Yasası Tarımsal Üreticlierin Kayıtlarının Tutulması ve Tarımsal Üreticilerin Desteklenmesi Tüzüğü Madde 6 Ve 11 (A) (B) (C) Altında Tüzük
  Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim Yasası) Bazı Hayvansal Ürünlerin Güney Kıbrıs'tan İthalinin Yasaklanması Tüzüğü Madde 4 Altında Tüzük
  " İthalatı ve İhracatı (Düzenleme ve Denetim) Tüzüğü  Madde 4, 8, 9, 13 Altında Tüzük
  " Üçüncü Ülkelerden (TC Menşeli Dışında) İthal Edilen Yaş Meyve ve Sebzeyi Yasaklama Tüzüğü MAdde 4 Altında Tüzük
  " İngiltere (Birleşik Krallık) Menşeli Hayvansal Yem Üretim Girdileri ile Hayvansal Ürünleri Yasaklama Tüzğünün Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tüzük Madde 4 Altında Tüzük
  Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası 2000 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Meyve ve Sebzelerin Etiketlenmesi) Emirnamesi Madde 4 (1) (I) Altında Tüzük

 

Not: Yasal Mevzuatlar Listesi, Bakanlık Personeli Niyazi Nizam tarafından güncellenmektedir.
0392-2283-735 (137)