Tarımsal amaçlı toprak (fiziksel ve kimyasal), bitki (makro ve mikro) ve sulama suyu analizlerini yapmak için yetkili olan, ve bu çalışmaları yürüten Güzelyurt Toprak ve Su Analiz Laboratuvarında;

Toprak analizleri, tarım topraklarının verimlilik potansiyellerini ortaya koymak ve üzerinde yetiştirilecek bitkiler için sağlayacakları bitki besin maddeleri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır.  Bu amaçla, toprak örneklerinde fiziksel ve kimyasal analizler yapılarak, analiz sonuçları yorumlanmakta ve yetiştirilecek bitkilerin besin maddesi gereksinmeleri dikkate alınarak gübreleme programları hazırlanmaktadır.

Bitki analizleri ;( yaprak), dolaylı olarak bitkilerin üzerinde yetiştikleri toprakların verimlilik durumlarını ortaya koymak ve uygulanan gübreleme programlarının kontrolü ve geliştirilmesi amacıyla uygulanmaktadır.

TOPRAK ANALİZLERİ

Bünye Analizi

15,00 TL

Kireç Analizi

5,00 TL

pH Analizi

5,00 TL

Su ile Doygunluk Analizi

5,00 TL

Elektriksel İletkenlik ve Toplam Tuz Analizi

5,00 TL

Organik Madde Analizi

15,00 TL

Yarayışlı Fosfor Analizi

15,00 TL

Yarayışlı Potasyum Analizi

15,00 TL

Verimlilik Analizi

35,00 TL

SULAMA SUYU ANALİZİ

Anyon- Katyon Analizi

20,00 TL

pH Analizi

5,00 TL

Elektriksel İletkenlik

5,00 TL

YAPRAK ANALİZLERİ

TOPLAM N

5,00 TL

TOPLAM P

5,00 TL

TOPLAM K

5,00 TL

TOPLAM Ca

5,00 TL

TOPLAM Mg

5,00 TL

TOPLAM Fe

5,00 TL

TOPLAM Cu

5,00 TL

TOPLAM Zn

5,00 TL

TOPLAM Mn

5,00 TL

Verimlilik Analizi

35,00 TL