NO

TARİH

KONUSU

DAYANAK

İLK KUTLAMA TARİHİ

1

10 Ocak

Ziraî Öğretimin Başlaması

İstanbul Ayamama Çiftliğinde Ziraat Mektebi Aliyesi

1846

2

2 Şubat

Dünya Sulak Alanlar Günü

02.02.1971 Ramsar Sözleşmesi (İranda imzalandı)

1997

3

8 Mart

Dünya Kadınlar Günü

Birleşmiş Milletler Örgütü 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart tarihini Dünya Kadınlar Günü olarak kabul etti.

1921

4

15 Mart

Dünya Tüketiciler Günü –

John F. Kenedy'nin 15 Mart 1962 yılında Tüketici haklarını Birleşik Devletler Kongresine sunduğu prensipler dizisinde tanımlamıştır.

1962

5

21 Mart

Dünya Ormancılık Günü

Avrupa Tarım Federasyonu (CEA); Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) ne bir teklif götürmüştür. Tüm dünyada kutlanması ve toplumları bilinçlendirmek amacı ile 21 Mart 1971 tarihinde, Kuzey yarım küresinde ilkbaharın, Güney yarım küresinde de sonbaharın başlangıç günü olan 21 Mart gününü"Dünya Ormancılık Günü"ilan etmiştir. Ülkemizde de 1975 yılından beriDünya Ormancılık Günüçeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

1971

6

22 Mart

Dünya Su Günü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 1992 yılında Rio de Janerio'da düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda dünyada suyun giderek artan öneminden dolayı her yıl 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olarak kutlanmasına karar vermiştir

1992

7

23 Mart

Dünya Meteoroloji Günü

Birleşmiş Milletlerin bir uzmanlık kuruluşu olan ve 186 ülkenin üye olduğu Dünya Meteoroloji Teşkilatı (World Meteorological Organisation-WMO) ana sözleşmesi 23 Mart 1950 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle, her yılın 23 Mart günü "Dünya Meteoroloji Günü" olarak kutlanmaktadır.

1950

8

Nisan Ayının Son Cumartesi

Dünya Veteriner Hekimler Günü

Dünya Veteriner Hekimleri Birliği'nin (WVA) 2001 yılında aldığı karar doğrultusunda kutlanıyor.

2001

9

14 Mayıs

Dünya Çiftçiler Günü

Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun kuruluş günü (14.05.1946) dünya çiftçiler günü olarak kutlanmaktadır.

1946

10

21 Mayıs

Dünya Süt Günü

Uluslararası Sütçülük Federasyonu 1956 yılında aldığı bir karar gereğince her yıl 21 Mayıs federasyon üyesi ülkelerde ''Dünya Süt Günü'' olarak kutlanıyor.

1956

11

5 Haziran

Dünya Çevre Günü

Aralarında ülkemizin de bulunduğu 113 ülke, 5 Haziran 1972'de Stockholm'de çevre sorunlarını tartışmak üzere, 'Dünya Çevre Konferansı'nda bir araya gelmişlerdi. Bu konferansta Birleşmiş Milletler, temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamanın, temel bir insan hakkı olduğunu karar altına almıştır. Daha sonra, konferansın toplandığı tarih, dünya çevre günü olarak ilan edilmiştir.

1972

12

4 Ekim

Hayvanları Koruma Günü

Hayvan dostları İngiltere'de 1822 yılındaHayvanları Koruma Birliği'ni kurdular. Yurdumuzda Hayvanları Koruma Derneği 1908 yılında kuruldu. Aynı amaçlı dernekler birleşerek Hollanda'nın başkenti Lahey'deDünya Hayvanları Koruma Federasyonu'nu oluşturdular. 1931 yılında toplanan bu kuruluş4 Ekim'iHayvanları Koruma Günüilan etti.

1931

13

​15 Ekim

​Dünya Kadın Çiftçiler Günü

​1995 yılında Pekin'de toplanan IV. Dünya Kadın Konferansında yayınlanan Pekin Deklarasyonu ve Eylem Planında, kadın-erkek eşitliğini gerçekleştirmeye yönelik somut politikalar ortaya konulmuştur. Her yıl 15 Ekimi Dünya Kadın çiftçiler günü olarak kutlama fikri kabul edildi. Bu karar Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAP), Dünya Kırsal Kadın Derneği (ACWW), Afrika Kırsal Kadın Ağı Derneği (NARWA) ve Dünya Kadın Zirvesi Vakfı (WWSF) tarafından desteklenmiştir.

​2008

14

16 Ekim

Dünya Gıda Günü - Tarım Günü

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 16 Ekim'i Dünya Gıda Günü olarak kabul etti. Dünya Gıda Günü'nde Birleşmiş Milletlere üye ülkelerde açlık, gıda üretimi ve tüketimi gibi konular incelenir. Beslenme üzerinde durulur.

1945

15 22.10.2020 Dünya Organik Tarım Günü ------ -----
16 26 Kasım Dünya Zeytin Ağacı Günü

UNESCO'NUN 12-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Paris'te düzenlenen Genel Konferansın 40. oturumunda 26 Kasım gününü "Dünya Zeytin Günü" olarak kabul ederek Somut olmayan Kültürel Miras Listesine eklemiştir. 

2019

17

5 Aralık

Dünya Toprak Günü

Uluslararası Toprak Bilimleri Birliği'nin 2002 yılında verdiği öneriyi FAO Haziran 2013'teki konferansta oybirliği ile Dünya Toprak Gününün kutlanmasını oybirliği ile kabul ettikten sonra, resmi kabul için 68. BM Genel Kurulu'na sundu. BM Genel Kurulu 20 Aralık 2013 tarihinde, 5 Aralık'ın Dünya Toprak Günü olarak kutlanmasına karar verdi. Ayrıca, İlk Dünya Toprak Gününün 5 Aralık 2015 tarihinde kutlanmasına karar verilmişti.

2013

18

21Aralık

Dünya Kooperatifçilik Günü

Kooperatifçilik 21 Aralık 1844 yılında İngiltere'de kurulmuştur. Bizde ilk kooperatif Mithat Paşa tarafından 1863 yılında "Memleket Sandığı" adı ile kurulmuştu. İyi sonuçları görülünce 1867 yılında yaygınlaştırılmasına karar verildi. Atatürk, ilk "Tarım Kredi Kooperatifini" Silifke ilçesine bağlı birkaç köyün de içinde bulunduğu "Tekirçiftliği" köyünde 30 Haziran 1936 yılında açtı. Kendisi de ilk ortak olarak katıldı

1844