1975-2013 Arası İstatistik Kitapları

YILLAR DOKÜMANLAR
1975-2003 Yılları İndiriniz
2004 Yılı

İndiriniz

2005Yılı  İndiriniz
2006 Yılı İndiriniz
2007 Yılı İndiriniz
2008 Yılı İndiriniz
2009 Yılı İndiriniz
2010 Yılı İndiriniz
2011 Yılı İndiriniz
2012 Yılı İndiriniz
2013 Yılı İndiriniz

2013 Sonrası İstatistikler

 Tablo Kodu

Table Code
 
Tablo Başlığı
 Table Heading
 
2014 2015 2016  2017  2018 2019
 A. BİTKİSEL ÜRETİM
     CROP PRODUCTION
             
 A.1 Tahıl Üretimi - Cereals        
 A.2 Baklagil Üretimi - Pulses        
 A.3 Endüstri Bitkiler ve Yağlı Tohumlar - Industrial Crops           
 A.4 Yumru Bitkiler - Tuber Crops        
 A.5 Yem Bitkiler - Fodder Crops        
 A.6 Yaprağı Yenen Sebzeler - Leafly or Edible Stem Vegetables        
 A.7 Meyvesi Yenen Sebzeler - Fruit Bearing Vegetables        
 A.8 Baklagil Sebzeleri - Leguminous Vegetables         
 A.9 Soğansı,Yumru ve Kök Sebzeleri - 
Root,Bulb & Tuberous Vegetables
       
 A.10

Diğer Sebzeler-Other Vegetables

Çiçek Lahanası-Cauliflower /Alabaş-Kohlraby

     
 A.11 Sert Kabuklu-Yumuşak Çekirdekli-Taş Çekirdekli Meyveler

Nuts-Pome Fruits-Stone Fruits

       
 A.12 Üzüm ve Üzümsü Meyveler (Grape & Like a Grapes Fruits)        
 A.13 Turunçgil Üretim-Pazarlama (Citrus Production & Marketing)        
 A.14 Sera - Tüneller ve Üretim Alanları

(Green House-Tunel and Production)

       
 A.15 Sulu Arazi Dağılımı (Dönüm) (Distribution of Irrigated Land)            
 A.16 Arazi Kullanımı (Land Usage)         
 B. HAYVANSAL ÜRETİM -
     ANIMAL PRODUCTION
             
 B.1 Büyükbaş-Küçükbaş Hayvan Varlığı  (Number of Animal)        
 B.2 Büyükbaş-Küçükbaş Hayvan Verimliliği  (Animal Productivity)            
 B.3 Süt Üretimi-Toplanan Süt (Milk Production&Collected Milk)          
 B.4 Büyükbaş-Küçükbaş Et ve Yavru Üretimi
Meat Production & Lifestock Breed
       
 B.5 Deri-Gübre-Yapağı Üretimi (Skin-Manure&Wool Prod.)            
 B.6 Mezbahada Kesilen Hayvan Miktarları              
 B.7 Suni Tohumlama ve Koruyucu Aşılar
Artificially inceminated & Prophilactic vaccination
           
 B.8  Konsantre Yem Üretimi  (Concentrated Feed Production)            
 B.9  Tavukçuluk Sektörü - Poultry Sector        
 B.10  Arıcılık Sektörü        
 B.11  Balıkçılık Sektörü           
 B.12  Fert Başına Et Tüketimi             
 C. TARIMSAL ARAÇ GEREÇ VARLIĞI -
     NUMBER OF MACHINERY AND EQUIPMENT
         
 D. TARIMSAL ÜRÜNLERİN FİYATLARI
      PRICES OF AGRI. PROD.
           
 E. ORGANİK ÜRETİM (ORGANIC PRODUCTION)              
 F. DIŞ TİCARET              
 G. DESTEK-TAZMİNATLAR VE YATIRIM PROJELERİ

     SUPPORTING-COMPENSATION AND INVESTMENT  PROJECTS

           
 H. DÖVİZ VE SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER
      CURRENCY AND SOCIO-ECONOMIC INDICATOR
             
 I. METEROLOJİK VERİLER VE ORMAN ALANLARI 
    (METEOROLOGICAL AND FORESTRY DATA)
             
 I.1   Meteorolojik Veriler (Meteorological Data)        
 I2.   Ormancılık Verileri (Forestry Data)        
J. GÖLETLER: GÖLETLERİN DOLULUK ORANI 
THE FULLNES RATIO OF DAM
6-11 Aralık 2018 Tarihindeki Gölet Doluluk Oranları            
  3 - 18 Ocak 2019 Tarihlerindeki Gölet Doluluk Oranları            
  1-13 Şubat 2019 Tarihlerindeki Gölet Doluluk Oranları            
  Mart 2019 Gölet Doluluk Oranları          
  Nisan 2019 Gölet Doluluk Oranları          
  Ocak-Haziran 2019 Gölet Doluluk Oranları          

 

 Tablo Kodu

Table Code
Tablo Başlığı
 Table Heading

 

2014 

 

2015

 


2016 
2017   2018
A: BİTKİSEL ÜRETİM - CROP PRODUCTION          
 A.1 Tahıl Üretimi - Cereals      
 A.2 Baklagil Üretimi - Pulses        
 A.3

Endüstri Bitkiler ve Yağlı Tohumlar - Industrial Crops      

         
 A.4  Yumru Bitkiler - Tuber Crops          
 A.5  Yem Bitkiler - Fodder Crops          
 A.6 Yaprağı Yenen Sebzeler - Leafly or Edible Stem Vegetables          
 A.7  Meyvesi Yenen Sebzeler - Fruit Bearing Vegetables          
 A.8 Baklagil Sebzeleri - Leguminous Vegetables           
 A.9

Soğansı,Yumru ve Kök Sebzeleri - 
Root,Bulb & Tuberous Vegetables

       
 A.10

Diğer Sebzeler-Other Vegetables

Çiçek Lahanası-Cauliflower /Alabaş-Kohlraby 


 
       
 A.11

 Sert Kabuklu-Yumuşak Çekirdekli-Taş Çekirdekli Meyveler

Nuts-Pome Fruits-Stone Fruits

         
 A.12  Üzüm ve Üzümsü Meyveler (Grape & Like a Grapes Fruits)        
 A.13  Turunçgil Üretim-Pazarlama (Citrus Production & Marketing)          
 A.14

 Sera - Tüneller ve Üretim Alanları

(Green House-Tunel and Production)

         
 A.15  Sulu Arazi Dağılımı (Dönüm) (Distribution of Irrigated Land)          
 A.16 Arazi Kullanımı (Land Usage)           
B- HAYVANSAL ÜRETİM: ANIMAL PRODUCTION          
 B.1 Büyükbaş-Küçükbaş Hayvan Varlığı  (Number of Animal)          
 B.2 Büyükbaş-Küçükbaş Hayvan Verimliliği  (Animal Productivity)          
 B.3 Süt Üretimi-Toplanan Süt (Milk Production&Collected Milk)             
 B.4

 Büyükbaş-Küçükbaş Et ve Yavru Üretimi

Meat Production & Lİfestock Breed


 
       
 B.5 Deri-Gübre-Yapağı Üretimi (Skin-Manure&Wool Prod.)          
 B.6 Mezbahada Kesilen Hayvan Miktarları            
 B.7

Suni Tohumlama ve Koruyucu Aşılar

Artificially inceminated & Prophilactic vaccination


 

 
     
 B.8 Konsantre Yem Üretimi  (Concentrated Feed Production)          
 B.9   Tavukçuluk Sektörü - Poultry Sector          
 B.10  Arıcılık Sektörü          
 B.11 Balıkçılık Sektörü           
 B.12 Fert Başına Et Tüketimi           

 C- Tarımsal Araç-Gereç Varlığı-Number Machinery&Equipment

       
 D- TARIMSAL ÜRÜNLERİN FİYATLARI (PRICES OF AGRI. PROD.)          
E- ORGANİK ÜRETİM (ORGANIC PRODUCTION)          
 F- DIŞ TİCARET          

G- Destek-Tazminatlar ve Yatırım Projeleri

     Supporting-Compensation and Investment Project

         

H- DÖVİZ VE SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER

(Currency-Socio-Economik Indicator)

         
I- METEROLOJİK VERİLER VE ORMAN ALANLARI 
(METEOROLOGICAL AND FORESTRY DATA)
         
 I.1 Meteorolojik Veriler (Meteorological Data)          
 I.2 Ormancılık Verileri (Forestry Data)          
J- Akaryakıt Sektörü:  Yıllara Göre Akaryakıt Satışları  (Fuel Sales)           
K- GöletlerGöletlerin Doluluk Oranları (The Fullnes Ratio of Dam)           
 

 

 Tablo Kodu

Table Code
Tablo Başlığı
 Table Heading

 

2014 

 

2015

 


2016 
2017   2018
A: BİTKİSEL ÜRETİM - CROP PRODUCTION          
 A.1 Tahıl Üretimi - Cereals      
 A.2 Baklagil Üretimi - Pulses        
 A.3

Endüstri Bitkiler ve Yağlı Tohumlar - Industrial Crops      

         
 A.4  Yumru Bitkiler - Tuber Crops          
 A.5  Yem Bitkiler - Fodder Crops          
 A.6 Yaprağı Yenen Sebzeler - Leafly or Edible Stem Vegetables          
 A.7  Meyvesi Yenen Sebzeler - Fruit Bearing Vegetables          
 A.8 Baklagil Sebzeleri - Leguminous Vegetables           
 A.9

Soğansı,Yumru ve Kök Sebzeleri - 
Root,Bulb & Tuberous Vegetables

       
 A.10

Diğer Sebzeler-Other Vegetables

Çiçek Lahanası-Cauliflower /Alabaş-Kohlraby 


 
       
 A.11

 Sert Kabuklu-Yumuşak Çekirdekli-Taş Çekirdekli Meyveler

Nuts-Pome Fruits-Stone Fruits

         
 A.12  Üzüm ve Üzümsü Meyveler (Grape & Like a Grapes Fruits)        
 A.13  Turunçgil Üretim-Pazarlama (Citrus Production & Marketing)          
 A.14

 Sera - Tüneller ve Üretim Alanları

(Green House-Tunel and Production)

         
 A.15  Sulu Arazi Dağılımı (Dönüm) (Distribution of Irrigated Land)          
 A.16 Arazi Kullanımı (Land Usage)           
B- HAYVANSAL ÜRETİM: ANIMAL PRODUCTION          
 B.1 Büyükbaş-Küçükbaş Hayvan Varlığı  (Number of Animal)          
 B.2 Büyükbaş-Küçükbaş Hayvan Verimliliği  (Animal Productivity)          
 B.3 Süt Üretimi-Toplanan Süt (Milk Production&Collected Milk)             
 B.4

 Büyükbaş-Küçükbaş Et ve Yavru Üretimi

Meat Production & Lİfestock Breed


 
       
 B.5 Deri-Gübre-Yapağı Üretimi (Skin-Manure&Wool Prod.)          
 B.6 Mezbahada Kesilen Hayvan Miktarları            
 B.7

Suni Tohumlama ve Koruyucu Aşılar

Artificially inceminated & Prophilactic vaccination


 

 
     
 B.8 Konsantre Yem Üretimi  (Concentrated Feed Production)          
 B.9   Tavukçuluk Sektörü - Poultry Sector          
 B.10  Arıcılık Sektörü